2019 Yılı %40 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

2019 Yılı %40 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimiz, işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40’ı hibe olarak verilecektir. Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ENGİN yaptığı açıklamada; “01.01.2019 tarihinden önce Türkvet’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimize, Bakanlığımızca belirlenecek..

2019 Yılı %40 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı
Yazar : Tarih : Yorum Yap

2019 Yılı %40 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimiz, işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40’ı hibe olarak verilecektir.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ENGİN yaptığı açıklamada; “01.01.2019 tarihinden önce Türkvet’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimize, Bakanlığımızca belirlenecek teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilen gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1 en fazla 10 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin % 40’ı Desteklemeye esas 2019 yılı damızlık gebe düve alımında 5.000TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır alımında ise 3.000TL/başa kadar hibe verilecektir” dedi.
ENGİN, “Başvurular 16 Aralık 2019 – 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerimizin bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.
Desteklemeden yararlandırılacak düveler;
Etçi Irklar: Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue
Kombine Irklar: Simental, Brown Swiss, Mondbeliard
Sütçü Irklar: Jersey, Holstein

Desteklemeye esas,
2019 yılı gebe düve fiyatı 12500 TL/baş,
8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7500 TL/baş
Gebe manda fiyatı 10000 TL/baş,
8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

Düve alım desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.

d) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

e) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.
Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine müracaat edebilirler.

Haberci 04 (haberci_ocz04@hotmail.com)

İlk yorumu siz yazın